top of page

Vår bakgrund

A doctors office

Om J.A.M. Swiss Medical 

Vi som startade upp samarbetsinitiativet inom ramen för J.A.M. Swiss Medical är entreprenörer, egenföretagare, forskare och investerare inom medicin, teknik och logistik. J.A.M Swiss Medical verksamhetsidé är att leverera kvalitetssäkrade produkter, till rätt aktörer, i rätt tid och utan kostsamma mellanhänder. När det kommer till den samhällskris som Coronapandemin fört med sig, så är vår vision att bidra till att minska mänskligt lidande och vända den samhällsekonomiska kris som pandemin fört med sig i Sverige och internationellt. För att vända samhällskrisen behöver vi alla hjälpas åt. Det behöver göras nu, och J.A.M. Swiss Medical gör det med kvalitét, till rätt aktörer, och i rätt tid.

J.A.M. Swiss Medical SA, baserade i Schweiz i hjärtat av Europa, har intentionen att utveckla sitt projekt i två faser:

Image by CDC
Fas 1

Bidra till att vända den samhällskris som Corona-pandemin har orsakat: Tillgängliggöra diagnostiska- och särskilt utvalda produkter i preventionsarbetet med garanterad hög kvalité.

sjuksköterska
Fas 2

Generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete:

 

Erbjuda ett utbud av produkter för kroppsbalans, välbefinnande och hygien.

bottom of page