top of page

Coronavirus Ag Antigen Snabbtest

Image by CDC

COVID-19 Antigen Snabbtest

Coronavirus Antigen Snabbtest (swab) är en in vitro immuno kromatografisk analys för kvalitativ detektering av nukleokapsidproteinantigen från SARS-CoV-2 i sekret från nasofarynx sekret. Det är avsett att hjälpa till med snabb diagnos av SARS-CoV-2-infektioner.

FÖRDELAR MED COVID-19 ANTIGENTESTNING 

 

  • Snabbtestning av Covid-19 med svar inom 15 minuter

  • Enkelt, portabelt och skalbart alternativ för COVID-19-testning för utökad.

  • Strategiskt verktyg för att decentralisera provtagningen, och/eller för storskalig testning.

  • Underlättar snabb behandling och smittspårning

  • Enkelt, tidsbesparande förfarande

  • Alla nödvändiga reagens tillhandahålls och ingen utrustning behövs

  • Hög känslighet och specificitet

  • Godkänt för försäljning i Europa (CE-märkt)

PRESTANDA:

The LOD (Limit of Detection) of the Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) is 1.15 x 102 TCID50/ml and there was no hook effect on with SARS-CoV-2 cultured virus (4.6 x 105 TCID50/mL).

Relative Sensitivity: 96.72% (95% CI*: 88.65%-99.60%) 

Relative Specificity: 99.22% (95% CI*: 97.21%-99.91%)

Accuracy: 98.74% (95% CI*: 96.80%-99.66%)

*CI = Confidence Intervals

See attached Handbook for download.

Leende medicinska personel

Patientnära analys behöver utföras inom ramen för inom hälso- och sjukvården, av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 Antigentester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas utifrån nationella och lokala regelverk.

bottom of page