top of page

Våra produkter

Läkare och patient
COVID-19 Antikroppstest

Högkvalitativt, snabbtest med resultat inom 15 minuter. Tas patientnära. 

Image by Fusion Medical Animation
Coronavirus Ag Antigentest

Högaktuellt och kvalitativt Antigentest för att påvisa pågående Coronainfektion. Snabbtest med resultat inom 15 minuter. 

bottom of page