top of page

COVID-19 lgG/lgM snabbtest (Antikroppstest)

Läkare och patient

Covid-19 IgM/IgG snabbtest

Testet Orient Gene samt det identiska testet Healgen IgG / IgM (Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd), avser att ge svar på om testpersonen har utvecklat antikroppar mot COVID-19 eller inte. Testet kan därför inte uttala sig om vilka som bör isolera sig från sin omgivning. För att minska smittspridningen i samhället rekommenderar vi att ni läser råden från Folkhälsomyndigheten gällande hur du skyddar dig och från andra smitta, och om hur vi minskar smittspridningen i samhället går att Läsa här.

Testet utförs genom att ta ett blodprov med ett stick i fingret (alternativt venöst, serum eller plasma). Blod, serum eller plasma sugs upp med en medföljande pipett, som sedan droppas i den fyrkantiga rutan i mitten på kassetten. Därefter droppas två droppar av buffertlösningen i den runda håligheten, nedanför den fyrkantiga rutan. Resultatet bör läsas av efter 10–15 minuter, använd timer. Testresultaten är inte pålitlig om den läses senare än 15 minuter efter analysstart.

Testet är ett CE-godkänt, kvalitetssäkrat och patientnära snabbtest som levererar svar inom 15 minuter, utan avancerade laboratorieutrustning. Priset är konkurrenskraftigt, och stora volymer kan levereras inom 4–7 arbetsdagar. I linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer vill vi säkerställa spridningen av kvalitetssäkrade antikroppstester som kan påvisa genomgången Covid-19 infektion, till rätt personer och aktörer. På så sätt kan återgången till arbete påskyndas med mindre risker för smittspridning, och arbetsgivare kan ges bättre förutsättningar att planera sin verksamhet.

Instruktions video

  • Enkel helhetslösning, ger svar inom 15 minuter, kräver ingen laboratorieutrustnin, vilket sparar tid.

  • Testet kan utföras med blod (stick i fingret/venprov), serum eller plasma.

  • Flera utvärderingsstudier (bl.a. från Uppsala) har gjorts som visar hög träffsäkerhet. Den Initiala studien visade en specificitet på 100%, och en av de senare visade även en sensitivitet på 100%.

  • CE-märkt och EUA-godkänt.

  • Små till stora volymer, med snabb leverans (10 dagar), batchnumrerade och kvalitetskontrollerade.

Dokumentation

Key Facts
Klinisk grundstudie
Säkerhetsföreskrifter
Studie från Sverige

Patientnära analys behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

bottom of page